tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Bra and Panties put together
Lets go brantie swimming!
viết bởi macalana 22 Tháng năm, 2007