tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The indigenous Australian way of saying "bro".
Ay braou can you spare us a smoko, cuzz?
viết bởi samurai-racy 06 Tháng mười hai, 2010