tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Dublin word for a Prostitute.
Yer one is a braser.
viết bởi MikeDublin 21 Tháng sáu, 2005