Is when your wearing a bra so tight & small, that when you take it off, your tiples are smashed into your boobs. It is usually very uncomfortable.

Forms of the word: Brash, brashed, brashing, brashee, brasher etc
Person1: Dude, I need a bigger bra!

Person2: What? Are you brash(ing)?

Person1: Yea! I freakin hate it.
viết bởi Lucy Lakes 21 Tháng chín, 2011
Shortened from of B-Rash in refrence to Brian Davis.
Brash is addicted to Harry Potter thanks to Nate and Ramsey.
viết bởi RandomCamper 27 Tháng mười, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×