tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Folds of flesh created by tight bra straps.
She shouldn't be wearing that skin-tight top considering the size of her brausages.
viết bởi Pete 22 Tháng tám, 2003