tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Fake courage; The act of being scared but still brave.
For all my bravado, I still sucker punch that guy...
viết bởi Naomi Jeys 07 Tháng hai, 2006