tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A favor for a very close bro.
Hey bro, thanks for lettin' me call in this bravor.
viết bởi Lionidas 02 Tháng một, 2012