Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Driving a car or riding a motorcycle over a hundred miles per hour.
Hold on tight, we're going to break a buck.
viết bởi RLMEsq 26 Tháng tám, 2007
2 4

Words related to break a buck:

car gixxer helmet kiss motorcycle sportbike squid