Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
to send a male anatomy pic.
"This guy just sent me his Bret Favre"
viết bởi mainLOCOmotive 18 Tháng bảy, 2013
0 0

Words related to Bret favre:

brett favre penis