Top Definition
n. another term for a hangover
"Bill called out sick today?"
"Yup."
"That's fucked up, man. I was pounding car bombs with him until 5 A.M... brew flu?"
"Yup."
viết bởi mr. fluffy 17 Tháng mười hai, 2006
The feeling you get when with your boyfriend/girlfriend/significant other. Examples include, goosebumps, butterflies, lightheadedness, etc.
When he kissed me, I came down with the Brew Flu
viết bởi binky 25 Tháng tư, 2005
Butterflies in stomach, weakness in knees and lightheadedness I get after being with boyfriend last name Brewer
After he kisses me, I come down with a case of the Brew Flu. It's the best damn flu I've ever had!!!
viết bởi binky 25 Tháng tư, 2005
Physical reaction you get when you are with boyfriend/girlfriend/significant other. For example, goosebumps, shakes, lightheadedness and butterflies.
When he kissed me, I came down with the Brew Flu. It's the best damn flu I've ever had!!!
viết bởi binky 25 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×