tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the sarcastic use of a word when you're lying about something being brilliant!
thats soooo brillibad!!!
viết bởi banana-aka-moi 17 Tháng hai, 2012