tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Definition: let's get this party goin'!
"hey joe"
"yeah bob?"
"i got da hook ups wit sum dank."
"Bring it around town!"
viết bởi Ty 13 Tháng ba, 2003