tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
To have a man crush on another guy.
Man, that Matt Lauer, he can just bring the female out of me.
viết bởi wezil_18 10 Tháng một, 2011