A term used to describe one's dream woman. A big rack, easy personality, etc.

Also used to describe a really hot girl
1)I've just been single for fourteen years because i'm waiting for britney fignut to come along

2) man i just got aced in tennis because i was staring at that britney fignut on the other court
viết bởi Greg601943 31 Tháng ba, 2007
10 Words related to britney fignut
A term used to describe the perfect woman, especially when used to describe the perfect woman for a single-and-looking hot bachelor.
Operator: "Hello?"
Me: "Can you connect me to a Britney Fignut please?"
Operator: "I'm sorry, no listings for Britney Fignut in the current area."
Me: "Dammit, not yet. Looks like I'm gonna be single this Spring Break..."
viết bởi notbritneyfignut 25 Tháng ba, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×