tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A women with a cold vagina.
Man that lady I had sex with last night had a brittle box.
viết bởi Rachanuts 15 Tháng sáu, 2011