tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
an other word for drugs
"Hey man i got tha money, now where's the brizzels?"
viết bởi Holly grl 06 Tháng bảy, 2005