tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Speaking with Bro and Bra. Bro in the matriculate and Bra in the feminine form.
Get on the cyno Khan Bra. Use broglish
viết bởi Broglish 31 Tháng mười hai, 2013