tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Hawaiian for good food. Broke the mouth.
Oh, cuz that ahi brokdamout.
viết bởi James Clements 27 Tháng một, 2005