1. To be entirely out of funds; even to the point that some might argue that it's insane how out of funds you are.
2. To not only be out of funds, but to know that your next incoming paycheck will be entirely dedicated to bills.
Person 1: Wanna catch a movie?
Person 2: Nah, man. I'm broke as a joke.
Person 1: It's cool, I'll cover you and you can pay me back next time.
Person 2: Appreciate it, but I can't. I'm two months behind on rent as well. I'm broke as bananas.
viết bởi SuperEboy 24 Tháng mười hai, 2012

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×