a pathetic fool who is all "busted" up...poor/dumb/lost..
"broke-ass" mo-fo, he's a "broke-ass", that "broke-ass" is confused, he's gotta a "broke-ass" car, wouldn't even consider listening to that "broke-ass" fool for advice
viết bởi spike001 21 Tháng mười, 2005
To fart, pass gas or an event of flatulence.
Dude! Who broke ass?!
viết bởi cine0n 27 Tháng mười một, 2004
v. To flatulate in an explosive manner, exponentially more so than breaking wind
*Pvfvt!* Okay, who just broke ass?
via giphy
viết bởi F.Courier 15 Tháng mười hai, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×