Top Definition
n. a gay guy's penis. My mother thought up this word.
Tom Cruise's pants are so tight that I can see his Brokeback Fountain.
viết bởi Nora Joanna 18 Tháng ba, 2006
The act of becoming very close to someone, usually of the same gender, while they are bent over a fountain.
"Dude, back up, this ain't broke back fountain!"
viết bởi 3031204 26 Tháng sáu, 2008
A very homosexual member of a particular team in the country of Okinawa
Guy 1: Dude! Did he just grab my ass?!
Guy 2: Hey brah don't worry about it, that's just Brokeback Fountain.
Brokeback Foutain: ........I love penis.
viết bởi Mr. Pihb 30 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×