tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
when the condom breaks during sex
I was from a broken rubber
viết bởi crayon3 29 Tháng năm, 2012