A Term meening Disfunctional, useless, and beyon repair. Usualy used when someone does something weird or Random.
"Dude, you are so broken."
"Broken?"
"Yeah, you know Broken... disfunctional, usless, beyond repair."
"Dude, you are so weird"
"Yeah, I know"
viết bởi RaveMatrix you'r Lord and master!! 15 Tháng tư, 2004
To be VERY drunk
To be VERY high
To perform a Jackass style stunt and get injured.
'Man, I got so broken last night!'
'That just broke me!'
viết bởi JC 30 Tháng tám, 2003
Broken: to be so drunk that you can't stand, walk, talk, or do anything harder than breath
Man, that guy is so BROKEN!, he takes his shit like a biatch!
viết bởi IAMSOBROKENRIGHTNOW 22 Tháng chín, 2004
a girl who has lost her virginity hence a broken hymen
my dousin was already broken at the age of 13.
viết bởi george 20 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×