tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
43.
a sexy bandd! that rulez ballz!!

1,2 im comming for you
3,4 lock your door
5,6 SUCK ON MY DICK

BROKENCYDE WILL NEVER DIEEE<3
viết bởi Babt 13 Tháng ba, 2008