tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
something that isnt a bromance
Dude what's the name for a bromance for girls?
Friendship? That shit doesnt exist.
viết bởi hipp013 28 Tháng mười, 2013