Top Definition
verb: to "brain google", i.e., search one's brain for trivial information instead of using a popular search engine.
"Dude, check imdb and tell me who was in Bubba Ho-Tep?" "Psssh, I can broogle that one. Bruce Campbell."
viết bởi groovenu 07 Tháng hai, 2012
To use one's brain to access information instead of using an internet search engine such as google.
What was John Wayne's real name? I bet I can broogle it before you google it.
viết bởi boolyte 22 Tháng hai, 2012
Asking a male nerd friend to provide information about a variety of subjects. From the phrase "bro-google" that for me.
We didn't know where to get arepas, so we broogled it.
viết bởi fostercity 09 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×