tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a really dumbass blond dike who goes to my school, sounds like a man on the phone
Man that girl is a Brooke Enoch
viết bởi Ricky Emma 16 Tháng tám, 2008

Words related to brooke enoch

brooke emma enoch kill ricky