tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
guuy...wit curlz + lotsa sweaty hairs and .......!
whoa...wat a brottoful brotto !
viết bởi n one bayb 03 Tháng ba, 2003