tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a bros favorite kind of cheese
bro1- yo bro want a panini

bro2- hell yell broski
bro1- what kind of cheese u want brochacho
bro2- how bout some brovalone broham
bro1- totes!
viết bởi yoyoninja 07 Tháng chín, 2010