tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a bro who has dirty swag
hey bro

sup brovechkin?
viết bởi Gino thru the phone 21 Tháng mười một, 2010