tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The term used when someone wants anal sex.
Hey baby; get over here and brown me till it hurts
viết bởi Charna Robin-Rhonda 26 Tháng chín, 2006