tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Sexy, kind of like a banana when it's peeling.
Look at Jade over there! Isn't she bruilde?
viết bởi S.O.A.P 08 Tháng tư, 2012