Top Definition
Boarding
School
Student
I'd
Like (to)
Fuck
Person 1: dude!! Did you see that hot boarding school student drive by in her golf car??!
Person 2: BSSILF!!!
#milf #gilf #dilf #boardingschool #school #golfcar #golfcart #golf #car #boarding
viết bởi Dudkdjepejdiejdjdjfjdoekewpfkc 13 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×