tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a 'by the way' of gargantuan importance.
btdubzilla, your dad died
viết bởi wilson_ii 16 Tháng năm, 2010