adj., 1. characteristic of one who might possibly play on a b-team;
2. quality of being on a b-team
syn., sub-par
a) Dude, you missed practice last week? That's pretty fuckin' b-teamer of you.
b) That guy has b-teamer skillz.
c) I didn't make the varsity squad cuz I'm so b-teamer its pathetic.
viết bởi Matt Owen 28 Tháng bảy, 2003
Top Definition
A person who is second-string, or sits on the bench for sports.

A second-rate person, one who is always one step behind everyone.

A n00b.
"Man, that Jimmy played 5 minutes last season"
"I know, what a bteamer"
viết bởi Brian Team 10 Tháng hai, 2009
Someone who isn't on the "A-Team". Someone who is less than you; an asshole, idiot, loser, microphone abuser.
Hey bro's! Look at those B-Teamers over there. They're drinking cheap beer. Lets go fight them.
viết bởi Cory Bouk 06 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×