tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
bout to get drunk
joe and I are btgd tonight!
viết bởi s dizzy 06 Tháng bảy, 2011