tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
22.
BTW
Big Titty Wonder......enough said
Lynzy has huuuge boobs, thats why we call her BTW.
viết bởi EVAN! 26 Tháng chín, 2004