tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
By the way i think i am in love with you
it explains itself i use it all the time btwitiailwy
viết bởi Brank 04 Tháng một, 2008