Top Definition
Something that people say too much.. It's used for spur of the moment things. If you are socially awkward, you tend to say random things like potato, taco, or Pablo, and of course 'Bubba Squish', things that are not related to the conversation.

People sometimes say Bubba Squish to mock other people, such as "He's such a Bubba Squish."

Never call a girl a Bubba squish.

In general, Bubba Squish is used to fill in awkward conversations, or you just don't know what to say..
Stranger 1: "Andrew Golding says Bubba Squish too much."
Stranger 2 " Yeah. That kid is really awkward."

"Who is that?"
"Bubba squish!"
"wtf, What does that mean?"
"It's used for awkward people with awkward sayings."

Kid: "Hey, who are you going to the dance with?"
Girl: "Bubba Squish"
Kid: "Loser."
viết bởi pugman53 24 Tháng mười một, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×