tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
two front teeth
damn that girl has some gnarly buck fronts.
viết bởi b0n3sk1 23 Tháng chín, 2008

Words related to buck fronts

fronts front teeth mouth teeth tooth