tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
To not use a condom
"Nigga did you smash dat, she got da wet i had to go bucket naked head
viết bởi KEENAN 30 Tháng chín, 2003