tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
someone who has a massive head
you have a bucket nutt
viết bởi jjpb 08 Tháng năm, 2007

Words related to bucket nutt

big head bucket head head size huge head