Top Definition
a degree of raining. A very heavy rain that sounds like someone is pouring buckets of rain to the ground. Extremely wet forceful rain (when it's bucketing you can't stay dry.)
It was bucketing rain so everyone stayed indoors to keep dry.
viết bởi Sveltron 17 Tháng mười, 2007
Where two fat lezzers (lesbians) with massive "bucket" minge's (wide vagina's) scissor each other.
Friend 1 "Where's Dolly tonight?"
Friend 2 "She's not coming out, she is likely "Bucketing" Eliza again!"
viết bởi tehostrich 30 Tháng năm, 2012
You use your ass as a bucket for sauce (ejaculant)
When i was right in the middle of a three some, i was bucketing
viết bởi Bucket Rocket 10 Tháng tư, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×