tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
someone who thinks there sooo cool but there actually not
come follow me my herd, im a buckler
viết bởi steven wood 01 Tháng tám, 2006