tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Internet slang derived from the term "Butt sex" and modified from pre-existing "buttsecks".
"Y helo thar! Bucksecks?!"
viết bởi Zeto, the DUNE fanatic 23 Tháng mười hai, 2005

Words related to bucksecks

aim internet secks sex slang