tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Slang word used to mean a bong or water pipe.
"Yo Jonesy pass me the budgun, i'm firing up"
viết bởi IgotTheKronic 18 Tháng tám, 2007

Words related to budgun

bong 420 cannabis waterpipe weed