tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
marijauna
ludha im so truly smokin that stanky budha
viết bởi mack daddy morris 13 Tháng sáu, 2003
 
2.
as used in Camphill a lot, a sign to say hello you want to get drugged up
oi! wer da budha?
viết bởi Omar 07 Tháng mười, 2003
 
3.
smoking weed in open spaces, such as camphill
yo nigga wer da budha
viết bởi Omar 08 Tháng mười, 2003