Top Definition
extremely round and large buttocks.
Kessler's budonkadonk needs its own zip-code.
viết bởi barb cochran 27 Tháng một, 2003
A large butt
I like a girl with a budonkadonk butt.
viết bởi ken 08 Tháng mười, 2002
apple bottom, sweet ass, gots to be big
j-lo, beyonce
viết bởi ya daddy 07 Tháng mười hai, 2003
Junk in the trunk; a rotund or corpulent behind; something you can pull up to and put your mug on
The pretty girl had a budonkadonk that jiggled as she walked down the street.
viết bởi keo g h 20 Tháng tư, 2006
junk in the trunk
"...does she have the budonkadonk butt?"
viết bởi JDub 07 Tháng ba, 2004
To have an extremely larged, oversized, inhumane arse. Orinates from the beast itself, Katie Noon. Can be shortened by saying Budonks.
Griff: "WOAH!, i nearly got sucked into the portal of budonkadonk!"

Griff: "Don't look at that budonks, it's bending over again!
viết bởi Dat Indian Breddah 23 Tháng tư, 2008
big chunky ass.does not have to be fineeee.
mmmm. her budonkadonk was d to the e to the licious
viết bởi sweetcheeksofdeath 14 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×