tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a very big butt every mean teacher has a huge one!!!

woow look at her(mrs. ________) budonkeydonk! its soo big
viết bởi haley rikki brown 15 Tháng hai, 2008