tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
extraordinary (generally referring to a girl's booty, or budonkadonk )
That booty is better than great, it's budonkulous!
viết bởi Wojo 01 Tháng tám, 2003

Words related to budonkulous

booty budonkadonk